Witamy w sklepie Taffi!Przyszykowaliśmy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 10 zł na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy że poniżej wprowadzisz swój adres email i wyślemy do Ciebie kod rabatowy.

Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.


Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów.

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów
w sklepie internetowym  ,,TAFFI,,
nazwa i siedziba firmy:
Leszek Bednarski
Plac Wojska Polskiego 112/13
05-075 Warszawa Wesoła
NIP 9521045441
kontakt:
email: kontakt@taffi.pl
tel.kom.  +48 739 088 666

§1
Sklep internetowy Taffi zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi
sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie
zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów,
dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z
realizacją zamówienia oraz do celów marketingowych firmy TAFFI. Dane osobowe nie
są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie
stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§2
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok
(możliwe są jednak przerwy techniczne, które wyłączają Sklep z przyjmowania i
realizacji zamówień Klientów). Realizacja zamówień Klientów odbywa się w dni
robocze w ciągu od 3 do 10 dni roboczych (nie wliczając czasu doręczenia) od
momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania
przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów.

 

§3
Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka
produktów z oferty Sklepu, zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonanie
płatności za zamówione produkty (ew. wybranie opcji „płatność przy odbiorze”).

 

§4
Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego
anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do możliwości realizacji
zamówienia. Sklep zastrzega sobie również prawo odmowy realizacji zamówienia w
przypadku, gdy Klient zalega wobec sklepu z płatnościami, wynikającymi z
realizacji poprzednich zamówień.

 

§5
Płatności za zamówione produkty można dokonać za pomocą
Sposoby płatności:
-osobiście w sklepie stacjonarnym w Rzgowie, ul. Żeromskiego 6, CH Ptak Nowa Hala G box 66/67.
-za pobraniem (przy odbiorze towaru u klienta)

§6
Zamówienie jest realizowane w przypadku zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu.
Zamówienia nie opłacone w ciągu 7 dni od dnia zamówienia (nie dotyczy wysyłki za
pobraniem) są anulowane.

 

§7
W przypadku niedostępności części produktów Klient informowany jest przez Sklep
o stanie zamówienia. Klient może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji
(częściowa realizacja lub wydłużenie czasu oczekiwania). W przypadku braku
odpowiedzi w ciągu 5 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość
wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

 

§8
Wszystkie produkty oferowane w sklepie TAFFI są fabrycznie nowe i wolne od wad
fabrycznych.

 

§9
Produkty oferowane w sklepie TAFFI posiadają gwarancję.

 

§10
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo
ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności
wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych
tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego
zamówienia bądź anulowania zamówienia. 

 

§11
Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
(zawierają podatek VAT).

 

§12
W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać
dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od
terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba
że Sklep i Klient postanowią wspólnie inaczej.

 

§13 
Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów Kurierem pod wskazany przez Klienta
adres. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą
kosztów wysyłki.
Koszt Przesyłek:
Odbiór osobisty                          0,00 zł
Kurier pobranie                            17,00 zł
Zgodnie z brzmieniem ustawy „Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy
sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan
przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia
rzeczy zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu
określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie
jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki
jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe. Ustawodawca przewidział, iż
przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie
roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

§14
Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania
przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od
dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Sklep obciąży w takim przypadku Klienta kosztami anulowania
zmówienia. 

§15
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w
stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
rozsądku. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów
użytkowania, jest kompletny, nie został w żaden sposób zniszczony i posiada
nienaruszone opakowanie. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany
zwrócić dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz wszelkie produkty, które
otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi klient.
Odsyłając towar należy dołączyć formularz (.doc lub .odt) zwrotu.

 

§16
W przypadku zwrotu lub wymiany w zamówieniu opłaconym przelewem z konta
zagranicznego pieniądze są zwracane na konto, z którego dokonano płatności
pomniejszając koszty bankowe.

 

§17
Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz
jest dotknięta wadą (wada zmniejszająca wartość lub użyteczność rzeczy, gdy
rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu TAFFI, gdy
rzecz wydano w stanie niekompletnym)  a w chwili zawarcia umowy Klient o niej
nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest
pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym na życzenie
Klienta w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi
Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana
wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty
wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie
konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się
wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

 

§18
Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy
produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek
wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź
mailowy.

 

§19
Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich
poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich
wykorzystywania.

 

§20
W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować
zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku
rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca wpłatę lub
część wpłaty na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 5 dni roboczych
liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

 

§21
Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.

 

§22

Rabaty i promocje nie łączą się

 

§23
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2016 r.

 

§24
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu TAFFI. Zamówienia złożone
przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na
podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Kontakt ze sklepem

Masz pytanie?

Napisz do nas